onsdag 15 maj 2013


42-åringen rasar mot storföretagets fakturaschock: Inbjudan till pressträff


http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/42-aaringen-rasar-mot-storfoeretagets-fakturaschock-inbjudan-till-presstraeff-865875


Så lurar storföretaget dig med sina skandalfakturor. Även det svagaste bläck är starkare än minnet. 

Detta är någonting som statligt ägda Telia drar full nytta av. Om du inte kan övertyga, förvirra, tycks ordspråket vara på Telias fakturaavdelning. Då jag ringer Telia med mitt talhandikapp, blir jag så diskriminerad att endast får 'goddag yxskaft' svar.

JO detta är diskriminerande särbehandling ity Telia ej gått ut med brett pressmeddelande typ "vi behandlar ALLA kunder såhär illa." 

PRESSEN KALLAS till konferens på Stockholm Tingsrätt, imornn torsdag 16 maj  kl 16:00 på Scheelegatan

Medan Telia slåss med blanka vapen jämte andra privata alternativ, kommer en kalldusch med fakturan som inte framkommer vid marknadsföringen: Du har 5 000 fria SMS, men därefter kostar det pengar. Hur många SMS jag har skickat, och när, är två frågor som aldrig besvaras i Telias fakturor.

 Nej, statliga Telia har räknat rätt, det måste du helt enkelt lita på.
På sätt och vis kan man som skattebetalare glädjas åt denna inställning som säkert besparar Telia många timmar av onödig och kostsam redovisning av sin verksamhet. The King can do no wrong, hette det i medeltida England, beträffande statens agerande.

 Ju mer saker och ting förändras, desto mer förblir de desamma. Måhända äger inte Televerket din telefon längre, men Telia har alltjämt ensamställning i att diktera vad summan av dina SMS skall bli. Om missnöjd? Ta upp det med Kronofogden!

Telia skickar obegripliga fakturor avseende SMS som strider mot bla. bokföringslagens krav på tydlighet - inte någon av de flera olika telia anställda jag pratar med förra gången begrep sina egna fakturor. Ingen kunde säga hur många sms jag hade skickat vilket period eller hur många sms som hade överskridit deras gräns när. Nuvarande ärende är precis lika luddigt som det föregående eftersom telias fakturor är så luddiga att inte ens telias egna chefer begriper dem kan ju kunden omöjligt förväntas begripa dem, eller hur?! 

Bevisen i bilagorna i detsom anförts till Tingsrätten styrker dels tidigare analoga fakturor som är att jämföra med detta ärendet obegripliga fakturor, samt att bilagorna även styrker tidigare dialog med flera telia anställda.
Ostridiga fakta:
 • tvisten gäller endast ca 1 000 kr och berör SMS, enär delbetalning av 2 000kr av ca 3 000 kr gjorts (för det som ej avser SMS)
 • tvisten HANDLAR OM Telias bristfälliga faktura gällande antal skickade SMS när, INTE om huruvida de i efterhand kan bevisa något - då borde de isåfall kunnat skicka en korrekt faktura där det framgick, vilket de av någon anmärkningsvärt  konstig hemlig anledning vägrar göra ens med penna på papperslapp. (Faktura som nu avses: 26603868121 kronofogden kallar fakturanumret för 2660386812. Kronofogdens målnummer 01-154244-12*/1, tingsrättens målnr FT 15777-12 enhet 23 muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling torsd 16 maj 2013 kl. 13.00)
 • detta vill Telia via hantlangare (inkassoföretag) nu slita i rättsväsendet (läs: slöseri med skattepengar)
 • på ekonomlinjen i Lund fick vi Civilekonomer lära oss att en faktura SKALL specifecera exakt vad som avses (när)
 • företagets luttrade revisor tillhandahållit flera lagrum som styrker Telias fakturafel
 • Telia har ej presterat faktura följandes praxis ity framgår ej vad fakturan avser gällande SMS i tjänsten ‘FRIA SMS’ - fakturan anger tex inte:
  • hur många SMS som skickats
   • framgår ej varför just 3 278 sms ingick i “Sms till alla” men 4 105 sms kostar 2 265,95 kr + moms (tvåtusentrehundra kr) och kallas “Sms till övriga svenska abonnemang”
    • via telefon påstår Telia att 5000 sms per månad är gratis, men det stämmer ju ej med ovan
  • under vilket datumintervall nämnda SMS skickats
  • vilka datumintervall för SMS som fakturan avser (Telia muntligen uppgett diffusa “ej  olika perioder för SMS respektive annat...)
  • så omöjlig se i fakturan hur många SMS som skickats överstigandes 5 000 SMS under vilken period
 • Simplify AB har tidigare haft ett identiskt ärende mot Telia (förra Felia ärendet: 21626484121) då Telias chefer ej heller då ens över telefon kunde uppge hur många SMS som skickats när under vilken period, eller ej heller då kunde prestera en korrekt specificerad faktura avseende SMS. Den gången godtog Telia vår delbetalning/bestridande och sa “vi begriper inte heller av fakturan hur många sms du skickat när, och hur många gratis-sms du skickat”. 

lördag 27 oktober 2012

Taxi 020: Skräckfärd i rullstol = diskrimineringUPPDATERING: taxi020 har fortfarande ej svarat (27 okt 2012) och vid 2 vittnen vägrat ge oss faxnr dit vi kan klaga eller ens tfnnr DÄR DE SVARAR. JO detta är diskriminerande särbehandling ity att Taxi 020 ej gått ut med brett pressmeddelande typ "vi behandlar ALLA kunder såhär illa." 
---------- Forwarded message ----------
From: Peter Cederholm <peter@lazybee.biz>
Date: 2012/5/18
Subject: anmälan olaga hot mm
To: reklammation@taxi020.sereklamation@taxi020.se


åkte nyss med taxiförrare nr: 182230 namn: Chrissi.
här med vill jag å det starkaste kräva konpensation och skriflig ursäkt för denna vansinnes färd, jag ringde er rullstolsväxels taxi och klagade hos er karin. taxichaffören som hämtade i sjöstan inlede med att inte höra va jag sa sen tog han ut hörlurarna ur sina öron och då hörde han mig, eftersom att jag bor på samma ställe sedan typ sex år och åker med er flera gånger varje vecka. informerade jag honom om snabbaste vägen.
han sa vid vittne av min assistent att vi skulle åka hans väg och vägrade ens berätta hur han tänkte köra.
när jag bar få hans namn och kvitto, sa han att nä ni kommer inte få något kvitto!
sen stoppa han in sina vita hörlurar med musik i sina öron och fortsatte den skumpiga vansinnes färden.
jag ringde upp er Karin för att höra om ni tycker det är förenligt med svensklag att en taxichafför kör rullstolstaxi med kunder i under det att han lyssnar på hög musik i sina hörlurar i sina öron!?
kort där efter sladdrar han in bilen på skeppsbron och skriker ut ur min bil! både jag och min assistent känner oss nu så rädda och hotade för att bli slagna att vi här med anmäler honom för detta, vi tror det kallas för olagahot.
han tvinga ur mig ur bilen så fort och ovarsamt så jag tvingas hålla mig krampaktigt i rullstolen. ... vi filmar med iphone...forts följer nu ringer jag media--
Med vänlig hälsning
Peter Cederholm
twitter @lazybeeDOTbiz

Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se

[Swedish:] http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/12/vardens-problem-och-losning

[NEW 2011 Swedish:] http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/19/samh-llet-f-rlorar-miljarder-p-att-f-rhala-hj-lpmedel

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm

Swedish Healthcare Worst in the West (when shaped by ca 60 years of Socialism) -- argues 13 most experienced doctors in biggest daily newspaper DN (Swedish):  www.cederholm.net/svensk_vard_samst_vasteuropa.pdf

Please consider the environment before printing this email.

lördag 18 juni 2011

fd Kommunpolitiker anmäler Landstinget till Socialstyrelsen för mångmiljardslöseri

NYHETSUTVECKLING 2011-07-03: Anmälan har nu fått ärendenummer hos Socialstyrelsen: Dnr 21993/2011

NYHETSUTVECKLING 20/6 2011: Stockholms läns Landsting & Rehab södermalm nu anmälda.

Peter Cederholm är fd kommunpolitiker (bl a ers kommunfullmäktige Stockholms Stad 2002-2006 mfl uppdrag) + civilekonom och är som rullstolsburen mer insatt i vården än de flesta, se t ex denna hans debattartikel om vården på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/12/vardens-problem-och-losning

Nu aktuellt nytt uttalande “Stockholms läns Landstings oskäliga långsamhet samt onödiga utprovningar är ett årligt mångmiljardslöseri med skattepengar som dessutom resulterar i sämre vård”, säger Peter Cederholm om hur Stockholms läns Landsting via t.ex. Rehab Södermalms ovana att utföra onödiga utprovningar.

Fallet nu med “Resolut”-hjälpmedlet är droppen som fick bägaren att rinna över; flera hembesök-just-i-detta-syfte (komma ur sängen) HAR ju redan gjorts fr o m februari 2011, däribland av arbetsterapeut Anna Hultgren själv (=Rehab Södermalm). Lyssna på mp3-inspelningar med henne nedan från måndag 13/6 2011.

Nu aktuellt exempel på hjälpmedel "Resolut" kostar enligt Sodexo max 990kr inkl moms men finns ej på lager eftersom arbetsorder ej inkommit  (från Rehab Södermalm) - enligt samtal med Sodexos "Anna" fre 17/6 kl 10. Läs mer om Resolut här inkl se bilder OCH text om "...RESOLUT underlättar och ger stöd vid förflyttning till/från säng. När det inte används är det enkelt att fälla undan..." http://comfortsystem.se/tillbehor-3/resolut


MÅNGMILJARDSLÖSERI VARJE ÅR BARA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PÅ GRUND AV ONÖDIGA UTPROVNINGAR - redan 1992 på ekonomlinjen lärde vi oss aktivitetskalkylering; kostnaden för något SKALL även inkludera LÖNEKOSTNAD/nedlagd tid/allt annat som har med saken att göra (kallas ABC - activity based costing). Detta är något Landstinget/Rehab Södermalm uppenbart inte begriper, och är ännu ett tröttsamt exempel på hur den Ofantliga sektorn SLÖSAR med skattepengar!

Det är slöseri att för hjälpmedlet Resolut (nypris 990kr inkl moms, billigare då ger ut begagnat) kräva ny utprovning med 2 pers (arbetsterapeut + sjukgymnastI) trots att vid vittne OCH mp3-inspelning länkad härifrån hembesök OCH beaktan/hemlighållan av JUST Resolut gjorts.

RÄKNEEXEMPEL: resolut beg 600kr + 1 tim * 2 pers * 1000 kr/tim lönekostad (inl soc avgifter & arbetsgivaravgift) = 2600 kr. MEN då har i onödan uppkommen VÄNTAN för patienten beaktats INTE RÄKNATS IN eller samhällsfördyrande kostnader för att patienten lider, försämras/skadar sig i väntan på hjälpmedlet! Detta är svårt att beräkna, men en lågt hållen uppskattning blir 15 000 kr per vecka (sjukhusvård allena av t.ex. brusten sena till följd av ramlat på golv är mycket högre). SÅLEDES blir ABC-kostnaden för onödig utprovning av Resolut 17 600kr per förhalad vecka! Eller som personlige assistenten Joakim sa: "hade kunnat köpas MÅNGA Resolut för de skattepengarna!"

Så räknas mångmiljardbeloppet ut: en grov LÅG uppskattning ger vid handen följande GÄLLANDE ONÖDIGA UTPROVNINGAR per år: ANTAG VARJE patient drabbas av i snitt två olika onödiga utprovningar per år á LÅGT RÄKNAT 3 veckors förhalning*17 600kr (uträknat i ovan exempel) * uppskattningsvis lågt räknat 5%  av stockholms läns 2054343  invånare (källa Wikipedia) =2* 3* 17600* 0.05* 2 054 343 =10 846 931 040kr = drygt 10 miljarder per år lågt räknat bara i Stockholms läns Landsting!

Konstigt att Anna Hultgren undanhållit information om “Resolut” (nyinköpspris 990r inkl moms) TROTS FLERA FRÅGOR OM ANDRA HJÄLPMEDEL ATT PROVA DÄR MAN KAN GREPPA HÖGRE UPP ÄN DE LÅGA GREPP VI NU HAR PÅ kvintettsängen.

Delvis på grund av detta miljardslöseri torde Stockholms läns Landsting ha infört Fritt val där patienten slipper onödiga utprovningar och direkt kan välja bland ett väldigt begränsat antal hjälpmedel. Problemet med detta  är att a) ingen känner till det eftersom Landstinget i strid mot Förvaltningslagens informationsplikt ej informerar om det på skäligt sätt b) alldeles för få hjälpmedel omfattas av Fritt val.

Peter har fler exempel på HELT onödiga utprovningar, däribland mätning av känd rullstolsrams längd, där ingen mätning skedde eftersom man mycket riktigt INSÅG att a)längden STÅR på Panthera.se hemsida b) Peters mått tidigare uppmätta vi utprovningar.

Lagrum: Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ansvarar landstingen bland annat för habilitering och rehabilitering samt för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

T EX 3 b § Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där,
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

BAKGRUND & UTKAST ANMÄLAN:
Jag har mycket svårt att på ett för mig säkert sätt själv klara att gå upp ur min säng. Jag är beviljad personlig assistans för att bla. få hjälp med förflyttningar men dessa är inte alltid närvarande, de kan komma försent pga. att de försovit sig, de kan vara sjuka och jag inte hinner få in någon ny i tid, de kan vara hemma för vård av sjukt barn etc.
Det händer därför att jag ibland måste ta mig upp ur sängen själv på morgonen. Det är väldigt svårt för mig att göra, det gör ont i axlarna, det tar lång tid (1 timme och 10 minuter) det finns även en risk att jag ramlar på golvet, vilket har hänt vid flertal tillfällen.
Jag har skadat mig, fot och knä, vid några av dessa tillfällen. Jag ansökte därför om hjälpmedel för att själv kunna ta mig upp på ett säkrare sätt ur sängen men även för att i övrigt förenkla förflyttningen när jag får hjälp av personlig assistent. Hjälpmedlet skulle på så sätt bidra till jag skulle kunna bli mer självständig trots den svåra sjukdom som jag är drabbad av och inte göra mig lika beroende av andra människor för att komma upp ur sängen.
Jag har haft hembesök av arbetsterapeut och sjukgymnast många gånger sedan februari 2011 och upprepade tillfällen frågat dem om det inte finns andra/bättre hjälpmedel där jag kan greppa högre upp. De har svarat att något sådant hjälpmedel inte finns, möjigtvis taklift eller stång men min takhöjd är för hög för stången. Vid eget samtal med Sodexo härom veckan fick jag information om att det finns specialgjort hjälpmedel till den säng som jag redan har, som är tillverkad just för detta ändamål men att de kräver ifylld beställning av arbetsterapeut för att jag ska kunna få det. Jag kontaktade då min arbetsterapeut och beställde. Samma arbetsterapeut är fullt insatt i ovan problematik och har dessutom varit hemma hos mig flera gånger och fått ovannämnd fråga men nekat på frågan om det finns andra hjälpmedel än de jag redan har utöver hänvisad taklift och stång.
I måndags(15/6) framkom det att arbetsterapeuten vid tidigare hembesök-just-i-häri-diskuterat-syfte, och enligt egen uppgift, tydligen funderat på detta hjälpmedel “Resolut” men av okänd anledning valt att undanhålla information om detta från mig. Likväl väljer hon att kräva ännu ett tröttsamt tidsförhalande skattemedelsslösande onödigt hembesök där inte ens hjälpmedlet kommer att finnas för utprovning. Tiden innan jag eventuellt får “Resolut” fördröjs därmed ytterligare utöver att jag borde beviljats det redan i februari eftersom hon redan då var medveten om mitt behov att greppa högt upp delvis beroende på smärta i axlar men starka armar.

Landstingets/Rehab Södermalms sedvanliga ignorans av tiden, att de inte ser skillnad på rätt om ett år eller rätt om några veckor resulterar i att det årligen slösas minst tio miljarder lågt räknat bara i Stockholms läns Landsting bara på onödiga utprovningar! Se detaljer på: http://ping.fm/6mlct
Ovan påståenden styrks dels av vittnet personlige assistenten Joakim, dels av dessa mp3-inspelningar av Peter Cederholms (och Joakims) samtal med Rehab Södermalms Anna Hultgren (lyssna på alla i en följd ty endast datum är relevant till innehåll i respektive ljudfil):
"Ibland kan man undra om inte Landstinget och sjukvården spenderar extra mycket på fel saker för att det ska framstå som om de behöver göra av med mera pengar, för att slippa nedskärningar i sin budget. Detta skulle nog undvikas om det var en vinstdrivande verksamhet, för då skulle de vara mer mån om att optimera sina system istället för att behålla gamla skeva rutiner som bränner onödiga pengar."
-Personlig assistent Joakim

Alliansen borde lägga ner Landstinget och införa liknande modell som många andra EU-länder med bättre vård säger Peter och refererar till sin debattartikel på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/12/vardens-problem-och-losning

KONTAKTA GÄRNA:
Peter Cederholm, i Hammarby Sjöstad
tfn: 0708 10 79 44 eller 0766 232 000
email: peter@LazyBee.biz

torsdag 21 april 2011

Påsk-aktuellt - Rullstolsdiskriminerad igen: Malmö Aviation stoppar mig besöka Viggos dop på Påsksöndag?!

2011-04-21 20:07
Peter fick ej gå av SJ-tåget i Uppsala för ca 1,5 år sedan pga att han använder rullstol. Det hela blev ordentligt uppmärksammat i nationell media, speciellt efter TV reportaget i SVT: http://www.youtube.com/watch?v=aCFUvXvaxy8

Nu ska han ej få vara med på sin systersons dop i Skanör på självaste Påsksöndagen, i alla fall inte om Malmö Aviation får bestämma.

I ett öppet brev till Malmö Aviations ledning idag sammanfattades läget. Inget svar från företaget. Det är inte första gången heller - Peter har ett pågående ärende hos DO mot Malmö Aviation sedan tidigare.

Kontakta gärna Peter Cederholm:
e-post: peter.o.cederholm@gmail.com  |  tfn 0708-10 79 44

ÖPPET BREV  TILL LEDNINGEN FÖR MALMÖ AVIATION.

Bästa Malmö Aviaton!
Jag bokade och betalade biljetter åt mig och min pers. assistent Sara Sörensen för länge sen. Ingenstans kunde man fylla i rullstol.

FÖR 10 DAR SEN FICK NI exakta DETALJER OM MINA LAGSTIFTADE BEHOV VID FLYGNNG. SEDAN flera påminelser. Till slut fick jag ringa er Cecilia i måndags. Först då fick jag respons.
Igår 20 april kl 12 lunchtid fick ni även exakt uppmätta mått på min sagda rullstol Lifestand då ihopfälld utan hjul mm info.

Ni svarade först då jag sov, ca 22.30. et framgick att ni ej ens LÄST mitt mejl, eftersom ni tex felaktigt trodde det ar en elrullstol SAMT felaktigt hävdade att jag ej angett måtten (läs: sktisnack).

Ni har aldrig angett längd, höjd, bredd som rullstolen måste passa in i för att rymmas i ert flygplan. Inte ens nu (bara höjd!), eller vid telefonsamtalet häromdagen eller när jag ringde er Cecilia i måndags.

UPPREPNING: lifestand lse folded w weels off:height 61 cm (69cm to Top off push-handles). width 57cm. llength 93cm

Dessa mått är tämligen normala. Eller Saljer ni extra små rullstolar vi 'handikappade' maste kopa for att kunna ha NAEGONSTANS OMMBOED PA ERA FLYGPLAN?!?!


Alla med minsta logiska tänkarkapacitet inser att min ihopfällda stol PÅ KANT (=57 cm på bredden!) lätt går in i ert lastutrymme med höjd 65 cm! Eller för parafrasera 'Magnus & Brasse': 65 cm är mer än 57 cm! Denna raketvetenskapslösning upplystes ni om kl 1309 idag, vilket jag har mottagningskvittens på.

Antingen far jag snabb bekraftelse fore kl 1530 idag pa att jag jamte gallande lag FAR FLYGA MED SAGD RULLSTOL ENL GALLANDE LAGSTIFTNING , eller blir det hela batteriet av juridiskt agerande via DO, KO, Allmanna reklammationsbyran mm inkl inte minst MEDIA - du har val sett SVT reportaget nar jag inte fick ga av taeget i Uppsala: http://www.youtube.com/watch?v=aCFUvXvaxy8  samt min blog om Diskriminering som er 'Tania Harris' fatt lank till i foregande mejl! [http://otillganglighet-diskriminering.blogspot.com/]

Jag har skrivit c.uppsats i retorik om att Otillganglighet ar diskriminering, och KAN detta, precis som jag sa till dig [Malmö Aviations Tania] per tfn men du vagrade ta till dig.

Beklagligt om jag pga. er Diskriminering ej kan traffa släkten i påsk inkl ej va med på Påsksöndagen i Skanörs kyrka då min systers son Viggo döps! Jag köpte ett guldkors igår till honom, men tack vare er ska jag alltså ej få ge det på dagen han döps, på självaste Påsksöndagen?

Ni har till före kl 1530 idag att ångra er.

/Peter Cederholm

--------------------------------------
Läs hela mejlkorrespondensen här: http://otillganglighet-diskriminering.blogspot.com/2011/04/malmo-aviation-stoppar-mig-narvara-vid.html
Läs om annat pågående ärende hos diskrimineringsombudsmannen DO mot Malmö Aviation: http://otillganglighet-diskriminering.blogspot.com/2009/11/sr-p3-pa-sondag-sas-malmo-aviation-jag.html

Kontakta gärna Peter Cederholm:
e-post: peter.o.cederholm@gmail.com  |  tfn 0708-10 79 44

Malmö Aviation stoppar mig besöka Viggos dop på Påsksöndag?!

DISKRIMINERINGEN BEVISAS I NEDAN EMAILKORRESPONDENS.
Beklagligt om jag ej pga Malmo Aviation kan traffa slakten i pask oo va med i Skanoers kyrka p soendag da min systers son Viggo doeps!
---------- Forwarded message ----------
From: Peter Cederholm <peter.o.cederholm@gmail.com>
Date: 2011/4/21
Subject: mina betalda bokningar i helgen ligger fast! bekraftelse fore kl 12 idag KRAEVS Re: *** Malmö Aviation **'*
To: Customer Relations <customer.relations@malmoaviation.se>, contactcenter@malmoaviation.se
Cc: Björn Brodin <Bjorn.Brodin@do.se>, Hans Filipsson <hans@marschen.se>, mikael@bosse-kunskapscenter.se, Mats Cederholm <mocederholm@hotmail.com>, Lena Cederholm <lenacederholm@yahoo.se>, Sara källeskog <saracederholm@hotmail.com>


Tania!
Du skriver "elrullstol". Det stammer inte.

Imitt mejl for 10 dar sen samt paminnelser + mail igar kl 12 lunchtid (som du aterkom forst 2230 igar da jag sov!)) framgar overallt att det ar en MANUELL RULLSTOL DVS INTE EN ELRULLSTOL!!!! Som sagt ar det en vanlig manuell stol MEN har en uppresningsfunktion sa man kan stae upp. Uppresningen drivs av ett LITET dry-cell batteri, vilket sagts om och om igen.

Vidare framkom matten redan for 10 dar sen, samt jag och assistent la en hel timme pa att noga maeta mattenn pa sagd Lifestand stol da ihopfalld och hjul av - matt du fick i mejlet igar lunch,  som du ej verkar ha last!

Har ar de igen:

2. Vilka är måtten på rullstolen som är ihop fälld? Höjd, Bredd, Längd?
lifestand lse folded w weels off:height 61 cm (69cm to Top off push-handles). width 57cm. llength 93cm

Dessa maett funkar utmarkt aven i sma American Eagle (airlines) mellan Dallas och Ft Lauderdale. Du har ALDRIG UPPGETT VILKA MATT ERT PLAN KRAVER! Saljer ni extra sma rullstolar vi 'handikappade' maste kopa for att kunna ha NAEGONSTANS OMMBOED PA ERA FLYGPLAN?!?!

Utover ert senfardiga svar pa mina mejl, all MERTID jag lagt pa detta inkl typ 15 min samtal under JOBBTID mellan dig och min assistent kompletterat m 10 av mig da jag bad dig skicka enkelt email m din UPPSJOE FRAGOR SOM STRIDER MOT EU'S FLYGLAG MFL LAGAR, vilka jag andock besvarat skriftligen igar lunchtid - oerhort kasst o diskriminerande att nu 22.30 igar UTAN ATT TYDLIGEN ENS HA BEMODAT DIG LASA MITT MEJL INKL SVAR PA DINA FRAGOR saga kl2230 igar att jag ej far flyga...

Antingen far jag snabb bekraftelse fore kl 12 idag pa att jag jamte gallande lag FAR FLYGA MED SAGD RULLSTOL ENL GALLANDE LAGSTIFTNING , eller blir det hela batteriet av juridiskt agerande via DO, KO, Allmanna reklammationsbyran mm inkl inte minst MEDIA - du har val sett SVT reportaget nar jag inte fick ga av taeget i Uppsala: http://www.youtube.com/watch?v=aCFUvXvaxy8  samt min blog om Diskriminering du fatt lank till i foregande mejl!

Jag har skrivit c.uppsats i retorik om att Otillganglighet ar diskriminering, och KAN detta, precis som jag sa till dig per tfn men du vagrade ta till dig.

Beklagligt om jag ej kan traffa slakten i passk oo va med i Skanoers kyrka p soendag da min systers son Viggo doeps!

Hur ska ni ha det?

/Peter Cederholm, diskriminerad

On Wed, Apr 20, 2011 at 10:16 PM, Customer Relations <customer.relations@malmoaviation.se> wrote:
Hej Peter!
Tack för ditt svar,  
Dina önskemål vid biljettköpet om möjligheten att transportera dig och ditt hjälpmedel måste vi avslå.
Vid bokning av resan måste du uppge vilken typ av elektrisk rullstol du har, samt även dess mått och vikt.
Elrullstolens mått och vikt avgör om flygbolaget kan transportera elrullstolen eller ej.  
En elrullstol kan inte medföras på alla flygplanstyper därför måste man  kontrollera noga med flygbolaget vilka regler som gäller för dem gällande elrullstolar.
Vi har en mindre flygplansmodell och kan därför ej transportera din elrullstol då vår lastlucka är för liten. 
Vi kommer att avboka din reservation och återbetala dina biljetter.
Skulle väldigt gärna pratat med dig personligen men efter vårt samtal måndagen den 18/4-2011 förstod jag att det inte var av intresse.
Med vänliga hälsningar
Tania Harris
Customer Relations
Malmö Aviation 
040 660 23 40 

Från: Peter Cederholm [mailto:peter.o.cederholm@gmail.com]
Skickat: den 20 april 2011 12:02
Till: Customer Relations
Kopia: Björn Brodin; Hans Filipsson; Mats Cederholm; Lena Cederholm; Sara källeskog
Ämne: Re: ** Malmö Aviation **
Hej Tania!
 Nedan är mitt nio  (9!) dar gamla mejl till Malmö Aviation, som jag fick 1 mottagningsbevis på (bifogas det med) men som ingen besvarade TROTS FLERA PÅMINNELSE MEJL (bifogar mottagningsbevis på dem med - totalt 3st mejl ni INTE BESVARAT i skälig tid).

På er hemsida finns heller ingenstans att fylla i speciella behov, bara en diskriminerande särlösning som går ut på att man ska RINGA då ni har öppet...
Vanliga able-bodied personer kan boka online 24h/dygn 7 dar i veckan, sen KLART....

Först när jag tog mig TID från annat och ringde er 'Cecilia' i måndags 18 april (7 dar efter mitt mejl) behagade ni agera.

Som sagt e  andemeningen m lagen (inkl EUs flyglag for PRM persons w reduced mobility) att vi med rorelsehinder ska SLIPPA  LAGGA MER TID PA FORBEREDA FLYGRESAN.

DET MEJL NI FICK NEDAN for 9 dar sen RACKER och har rackt vid bla foljande flyg m samma manuella Lifestand LSE rullstol m batteri FOR UPPRESNING ENDASST, SE fr permobil.SE.

Spanair i juli 2010 t/r Barcelona + kryssn 10 dar m Royal carribean
SAS t/r chicago 21 dec t 3 feb2011
American Airlines 3 resor

ALDRIG har batteriet demonterats eller mer info behovts  an det ar drycell, vilket STAR I MITT MEJL FOR 9 DAR SEN (om du hade LAST det...)

NU tvingar du mig lagga ANNU mer tid pa detta, trots infon om lagen...
Nu övergår jag t Engelska, så jag kan återanvända.


see      more  below uner your questions:
2011/4/18 Customer Relations <customer.relations@malmoaviation.se>
Hej Peter!
Tack för samtalet, som jag nämnde för dig på telefonen så behöver jag mer information kring din rullstol för att kunna bekräfta er bokning.
1. Är det lätt och går det snabbt att fälla ihop din rullstol vid flygplanet? Behöver man verktyg? Hur lång tid tar det?

my pca can help fold wheelchair by airplane , takes ca 3 minutes,, no tools. She must do it, or u will break it
2. Vilka är måtten på rullstolen som är ihop fälld? Höjd, Bredd, Längd?
lifestand lse folded w weels off:height 61 cm (69cm to Top off push-handles). width 57cm. llength 93cm
3. Kan man skicka batteriet till Rullstolen vid bagage check in eller lossar man det vid flygplanet?
see above on spark free small dry cell batt that never is dismounted
4. Behöver man verktyg för att lossa batteriet? Hur lång tid det tar att lossa det?
dont dismount
5. Hur stora 50x40x25cm och tunga (max 8kg) är hand extrahandbagage (som ni vill ha med ombord) Är de för stora/tunga för handbagage är det extrastol som gäller.

as per said eu law u are allowed llots of extra bags carry on and check in also, medical equipment, see my mail 9 days ago.

the bags used look normal + comply w normal flight mmeasurements, or du you selll special red ones white cross etc?!
6. Vad jag förstår på ditt mail så är batteriet dry battery, kan du bekräfta det?
Jag vore tacksam om du kunde återkomma med svar så att jag kan återkoppla till ditt tidigare mail.
Tack på förhand,
Med Vänlig Hälsning
Tania Harris
Customer Relations
Malmö Aviation---------- Forwarded message ----------
From: Peter Cederholm <peter.o.cederholm@gmail.com>
Date: 2011/4/11
Subject: URGENT: several HANDICAP NEEDS, NEED CONFIRMATION Re: ELECTRONIC TICKET PASSENGER RECEIPT AND ITINERARY
To: contactcenter@malmoaviation.se, olof.lofgren@malmoaviation.se, karin.zethzon@malmoaviation.se, customer.relations@malmoaviation.se
Cc: Björn Brodin <Bjorn.Brodin@do.se>, Hans Filipsson <hans@marschen.se>, Mats Cederholm <mocederholm@hotmail.com>, Lena Cederholm <lenacederholm@yahoo.se>, Sara källeskog <saracederholm@hotmail.com>


Hi,
so as to avoid further addition to my ongoing case w DO vs. Malmö Aviation (diskrimineringsombudsmannen case nbr  ANM 2010/2501) + further mentioning of Malmö Aviation on my blog against discrimination of persons using wheel chairs http://otillganglighet-diskriminering.blogspot.com/2009/11/sr-p3-pa-sondag-sas-malmo-aviation-jag.html

plz confirm this for 2 flights in eticket mail  below where i travel w my personal care assistant (PCA) sara sörensen:


I use wheelchair and have special needs. I travel with 1 PCAs (personal care assistants), have neurological hereditary condition Friedreich’s Ataxia, Diabetes2 etc. I need MUCH medical equipment (incl equipment for ADL activities of daily living etc) , some of which I cannot risk losing in check-in luggage!
1) assistance 'WCHC' all the way to seat, cannot walk. cannot transfer. i weigh 68 kg.

2) use my own manual wheelchair w dry cell battery to stand up. weight 29kg, other measurments:
width 70 cm, length 99 cm folded height 90 cm, my Blog abt Discrimination: http://otillganglighet-diskriminering.blogspot.com/2009/11/sr-p3-pa-sondag-sas-malmo-aviation-jag.html
3) FOR NO CHARGE bring 2 EXTRA PIECES OF CHECK-IN + EXTRA CARRY ON, all with medical equipment, luggage looks normal (NOT bright red etc!!??) - see list in above mentioned blog

3.5) FOR NO CHARGE bring 2 EXTRA PIECES OF CARRY ON (medical equipment)

4) my wheelchair gets stored in special holding area of aircraft + is brought to airplanes exit when landed + assistance is there SO WE CAN EXIT DIRECTLY AFTER LAST ABLE-BODIED PASSENGER.

5) plz confirm all this via EMAIL so i can print and bring EVIDENCE to check-in: peter.o.cederholm@gmail.com

Thanks
On Tue, Apr 5, 2011 at 11:56 PM, <contactcenter@malmoaviation.se> wrote:
SENT BY MMXRRTF
YOUR E-MAIL CONTACT - CONTACTCENTER@MALMOAVIATION.SE
YOUR PHONE CONTACT - BUSINESS 0771-440010/PRIVATE 0771-550010
YOU CAN REACH US ALSO BY FAX - 040 - 660 29 38

             *** NOT VALID FOR TRANSPORTATION ***

                      PASSENGER RECEIPT
                        AND ITINERARY
                      *****************

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR BUSINESS
AS REQUESTED AN ELECTRONIC TICKET HAS BEEN ISSUED WITH THE
FOLLOWING DETAILS

PASSENGER NAME             CEDERHOLM/PETERMR
AIRLINE CONFIRMATION NBR   RD3W7D
BOOKING REFERENCE          JJIAQQ
ELECTRONIC TICKET NUMBER   276 2102810153
ISSUED BY                  05APR2011TFMMAXU   AGT 80493755 SE
                          INTERNET SALES / MALMO CITY
----------------------------------------------------------------
23APR  1100  LATEST CHECK-IN TIME
      1115  STOCKHOLM     BMA   TF  103                    OK
      1225  MALMO         MMX   ECONOMY                   20K

24APR  1935  LATEST CHECK-IN TIME
      1950  MALMO         MMX   TF  186                    OK
      2100  STOCKHOLM     BMA   ECONOMY                   20K
----------------------------------------------------------------
ENDORSEMENT  NO REFUND  VLD FOR TVL 2 MONTHS

FARE CALC    STO TF MMA 313 WLOWFLX/WEB TF STO 454 ULOWFLX/WEB S
            EK 767  END ROE1

FARE         SEK767
TAXES        SEK211YA     SEK65XS      SEK100YR
TOTAL        SEK1143
PAYMENT      CREDIT CARD

MALMO AVIATION AB - VAT REG NR SE556458-310101
XS TAX IS VAT

YOUR AIR CARRIAGE WITH MALMO AVIATION IS SUBJECT TO MALMO
AVIATIONS GENERAL CONDITIONS OF CARRIAGE FOR PASSENGERS AND
BAGGAGE. THE CONDITIONS OF CARRIAGE MAY BE OBTAINED FROM OUR
TICKET OFFICES OR AT OUR HOMEPAGE   WWW.MALMOAVIATION.SE
MALMO AVIATIONS LIABILITY ACCORDING TO THE CONDITIONS OF
CARRIAGE IS SUBJECT TO THE LIABILITY REGULATIONS OF THE
REGULATION /EC/ NO 2027/97 ON AIR CARRIER LIABILITY IN RESPECT
OF THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR BAGGAGE BY AIR WHICH
IMPLEMENTS THE RELEVANT PROVISIONS OF THE MONTREAL CONVENTION
/1999/ IN THIS RESPECT. THE MONTREAL CONVENTION GOVERNS AND MAY
LIMIT THE LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY
AND IN RESPECT OF LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE.

THE APPLICABLE LIMITS OF LIABILITY FOR YOUR JOURNEY ON A FLIGHT
OPERATED BY MALMO AVIATION ARE AS FOLLOWS
I. THERE ARE NO FINANCIAL LIMITS FOR DEATH OR BODILY INJURY
AND WE MAY MAKE AN ADVANCE PAYMENT TO MEET IMMEDIATE ECONOMIC
NEEDS OF THE PERSON ENTITLED TO CLAIM COMPENSATION.
II. IN THE CARRIAGE OF BAGGAGE OUR LIABILITY FOR DESTRUCTION
LOSS DAMAGE OR DELAY IS LIMITED TO 1000 SPECIAL DRAWING RIGHTS
/ON 1 JULY 2004 APPROXIMATELY EUR 1210/ PER PASSENGER AND IF
THE VALUE OF YOUR BAGGAGE IS GREATER THAN THIS LIMIT YOU SHOULD
INFORM THE CARRIER AT CHECK-IN OR ENSURE THAT IT IS FULLY
INSURED PRIOR TO TRAVEL AND III. IN THE CASE OF DELAY OF A
PASSENGER OUR LIABILITY IS LIMITED TO 4150 SPECIAL DRAWING
RIGHTS /ON 1 JULY 2004 APPROXIMATELY EUR 5010/ PER PASSENGER.
IF YOUR JOURNEY ALSO INVOLVES CARRIAGE BY OTHER AIRLINES YOU
SHOULD CONTACT THEM FOR INFORMATION ON THEIR LIMITS OF
LIABILITY.--
Med vänlig hälsning / Kindest Regards
Peter Cederholm
Simplify AB (org nr: 556778-9622, momsreg VAT: SE556778962201)
www.LazyBee.biz - Global Real Estate & Apartment Listings. Simple. Free!
som BostadDirekt fast gratis & trevligt  |  like Apartments com But Global, Free & Fun :)

ph +46 (0)708 107944
email peter.o.cederholm@gmail.com

Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se
[Swedish:] http://newsmill.se/artikel/2009/09/12/f-d-moderatpolitiker-vardens-problem-och-losning

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm

Please consider the environment before printing this email.
--
Med vänlig hälsning / Kindest Regards
Peter Cederholm
Simplify AB (org nr: 556778-9622, momsreg VAT: SE556778962201)
www.LazyBee.biz - Global Real Estate & Apartment Listings. Simple. Free!
som BostadDirekt fast gratis & trevligt  |  like Apartments com But Global, Free & Fun :)

ph +46 (0)708 107944
email peter.o.cederholm@gmail.com

Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se
[Swedish:] http://newsmill.se/artikel/2009/09/12/f-d-moderatpolitiker-vardens-problem-och-losning

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm

Please consider the environment before printing this email.


  
--
Med vänlig hälsning / Kindest Regards
Peter Cederholm
Simplify AB (org nr: 556778-9622, momsreg VAT: SE556778962201)
www.LazyBee.biz - Global Real Estate & Apartment Listings. Simple. Free!
som BostadDirekt fast gratis & trevligt  |  like Apartments com But Global, Free & Fun :)

ph +46 (0)708 107944
email peter.o.cederholm@gmail.com

Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se
[Swedish:] http://newsmill.se/artikel/2009/09/12/f-d-moderatpolitiker-vardens-problem-och-losning

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm

Please consider the environment before printing this email.

from Customer Relations <customer.relations@malmoaviation.se>
to Peter Cederholm <peter.o.cederholm@gmail.com>
date Mon, Apr 11, 2011 at 8:40 PM
subject RE: URGENT: several HANDICAP NEEDS, NEED CONFIRMATION Re: ELECTRONIC TICKET PASSENGER RECEIPT AND ITINERARY
hide details Apr 11 (9 days ago)

Hej!
Tack för att du hör av dig till oss!
Please read this message in English below.

Vi kommer att besvara ditt email så fort som möjligt.

Våra öppettider är under vardagar 09.00 – 12:00
Lördagar, söndagar samt helgdagar håller vi stängt 

Om du vill ringa oss gör du det på telefonnummer 040-660 23 40

Med vänlig hälsning,
Malmö Aviation

Thank you for your email!
We will do our utmost to revert to you shortly.

Our opening hours are weekdays 9 a.m until 12:00 a.m.
During Weekends and holidays we are closed. 

If you want to speak to us, please call +46 (0)40 – 660 23 40

Best regards,
Malmö Aviation
 ---------- Forwarded message ----------
From: Customer Relations <customer.relations@malmoaviation.se>
Date: 2011/4/14
Subject: RE: PAMINNELSE - BEKRAFTELSE BEHOVS Re: URGENT: several HANDICAP NEEDS, NEED CONFIRMATION Re: ELECTRONIC TICKET PASSENGER RECEIPT AND ITINERARY
To: Peter Cederholm <peter.o.cederholm@gmail.com>


Hej!
Tack för att du hör av dig till oss!
Please read this message in English below.

Vi kommer att besvara ditt email så fort som möjligt.

Våra öppettider är under vardagar 09.00 – 12:00
Lördagar, söndagar samt helgdagar håller vi stängt 

Om du vill ringa oss gör du det på telefonnummer 040-660 23 40

Med vänlig hälsning,
Malmö Aviation

Thank you for your email!
We will do our utmost to revert to you shortly.

Our opening hours are weekdays 9 a.m until 12:00 a.m.
During Weekends and holidays we are closed. 

If you want to speak to us, please call +46 (0)40 – 660 23 40

Best regards,
Malmö Aviation


---------- Forwarded message ----------
From: Customer Relations <customer.relations@malmoaviation.se>
Date: 2011/4/18
Subject: RE: PÅMINNELSE 3 - bekräfta före Onsdag eller få ny DO anmälan!!! Re: PAMINNELSE - BEKRAFTELSE BEHOVS Re: URGENT: several HANDICAP NEEDS, NEED CONFIRMATION Re: ELECTRONIC TICKET PASSENGER RECEIPT AND ITINERARY
To: Peter Cederholm <peter.o.cederholm@gmail.com>


Hej!
Tack för att du hör av dig till oss!
Please read this message in English below.

Vi kommer att besvara ditt email så fort som möjligt.

Våra öppettider är under vardagar 09.00 – 12:00
Lördagar, söndagar samt helgdagar håller vi stängt 

Om du vill ringa oss gör du det på telefonnummer 040-660 23 40

Med vänlig hälsning,
Malmö Aviation

Thank you for your email!
We will do our utmost to revert to you shortly.

Our opening hours are weekdays 9 a.m until 12:00 a.m.
During Weekends and holidays we are closed. 

If you want to speak to us, please call +46 (0)40 – 660 23 40

Best regards,
Malmö Aviation
 

--
Med vänlig hälsning / Kindest Regards
Peter Cederholm
Simplify AB (org nr: 556778-9622, momsreg VAT: SE556778962201)
www.LazyBee.biz - Global Real Estate & Apartment Listings. Simple. Free!
som BostadDirekt fast gratis & trevligt  |  like Apartments com But Global, Free & Fun :)

ph +46 (0)708 107944
email peter.o.cederholm@gmail.com

Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se
[Swedish:] http://newsmill.se/artikel/2009/09/12/f-d-moderatpolitiker-vardens-problem-och-losning

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm

Please consider the environment before printing this email.

--
Med vänlig hälsning / Kindest Regards
Peter Cederholm
Simplify AB (org nr: 556778-9622, momsreg VAT: SE556778962201)
www.LazyBee.biz - Global Real Estate & Apartment Listings. Simple. Free!
som BostadDirekt fast gratis & trevligt  |  like Apartments com But Global, Free & Fun :)

email peter.o.cederholm@gmail.com

Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se
[Swedish:] http://newsmill.se/artikel/2009/09/12/f-d-moderatpolitiker-vardens-problem-och-losning

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm

Please consider the environment before printing this email.

torsdag 27 januari 2011

American Airlines AA1699 jan 30, from Orlando MCO 1130 am to Chicago ORD (arrive 1.25 pm)

American Airlines AA1699 from Orlando MCO 1130 am to Chicago ORD (arrive 1.25 pm)

DRAFT BETA VERSION
many parts of this hellish experience was recorded on my sony dictaphone . the mp3 files when i have time. request it if u need it faster.

the good:
*not so much

the bad:
*no email-confirmation that i emailed them via aa.com about this trip (again)
*time-waste +lengthy arguing + energy draining + tiresome - bottom line it took me about 1hour 10 minutes of arguing to get 3 instead of 2 bags w medical equipment checked in for free DESPITE having AGAIN written several days before bat flight (this version 4 days margin PLUS having written AND talked w supervisor + employees several WEEKS AGO also about thie flight + the other 2 AA flights I did on this trip.

*consequence 1: stress, pressure, being late & last onboard

*consequence 2: no time to use restroom, but gate crew let me when they heard my arguments + saw i was recording on sony dictaphone. But they added "it has to be quick cause we have already boarded everybody". This stressed my assistant so much that she forgot the peeing-bottle at the gate, so I couldn't pee anyway -> had hold it ca 4 HOURS!

* WHEN we arrived I had to use a restroom FAR AWAY so I had to hold it even longer…

* 2 bags missing at luggage tray + American Airlines employee 'Yolanda' (?) refused to speak to me or even look at me (TALKED TO everyone else) until I stood up 183cm tall (with my stand-up-wheelchair from Lifestand / www.permobil.se).

I've done 3 flights w AA this vacation. Same terribly draining time-wasting arguing all 3 flights - see previous posts in this blog.

IF I travel again, it WON'T BE with American Airlines. I don't mind paying for normal luggage like everybody else IF its CLEARLY visible when I pay for tickets/compare w other airlines! I BOUGHT my tickets on Expedia and was NOT informed you had to PAY EXTRA on top of ticket to check-in even 1 bag.  But I STILL payed for my non-medical-equipment/non-activities-of-daily-living-gear-bags + bags of my personal care assistant.  Both in Dallas jan 2 + today jan 30 in Orlando. This dishonest practice (hiking ticket price AFTER tickets have been bough) explains why AA no longer are on Expedia or Orbitz.

WHAT I WROTE ANY DAYS BEFORE THE FLIGHT:

I have included this flight in writing and calling abt previous 2 other aa flights ive done recently. To be sure I write again:


I use wheelchair and have special needs. I travel with 2 PCAs (personal care assistants), have neurological hereditary Friedreich’s Ataxia, Diabetes2 etc. I need MUCH medical equipment, some of which I cannot risk losing in check-in luggage!
1) assistance 'WCHC' all the way to seat, cannot walk. cannot transfer. i weigh 68 kg.

2) use my own manual wheelchair w dry cell battery to stand up. weight 29kg, other measurments:
see specs in previous entry to AA regarding previous aa flight American Airlines (AA) from Chicago to Dallas flight 2337 dec 27 at 340pm + my summary on flight on my Blog abt Discrimination: http://otillganglighet-diskriminering.blogspot.com/2010/12/american-airlines-chicago-to-dallas.html

3) FOR NO CHARGE bring 3 EXTRA PIECES OF CHECK-IN + EXTRA CARRY ON, all with medical equipment, luggage looks normal (NOT bright red etc!!??) - see list in above mentioned blog

3.5) FOR NO CHARGE bring 2 EXTRA PIECES OF CARRY ON (medical equipment)

4) my wheelchair gets stored in special holding area of aircraft + is brought to airplanes exit when landed + assistance is there SO WE CAN EXIT DIRECTLY AFTER LAST ABLE-BODIED PASSENGER.

5) plz confirm all this via EMAIL so i can print and bring EVIDENCE to check-in: peter.o.cederholm@gmail.com

Thanks