onsdag 15 maj 2013


42-åringen rasar mot storföretagets fakturaschock: Inbjudan till pressträff


http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/42-aaringen-rasar-mot-storfoeretagets-fakturaschock-inbjudan-till-presstraeff-865875


Så lurar storföretaget dig med sina skandalfakturor. Även det svagaste bläck är starkare än minnet. 

Detta är någonting som statligt ägda Telia drar full nytta av. Om du inte kan övertyga, förvirra, tycks ordspråket vara på Telias fakturaavdelning. Då jag ringer Telia med mitt talhandikapp, blir jag så diskriminerad att endast får 'goddag yxskaft' svar.

JO detta är diskriminerande särbehandling ity Telia ej gått ut med brett pressmeddelande typ "vi behandlar ALLA kunder såhär illa." 

PRESSEN KALLAS till konferens på Stockholm Tingsrätt, imornn torsdag 16 maj  kl 16:00 på Scheelegatan

Medan Telia slåss med blanka vapen jämte andra privata alternativ, kommer en kalldusch med fakturan som inte framkommer vid marknadsföringen: Du har 5 000 fria SMS, men därefter kostar det pengar. Hur många SMS jag har skickat, och när, är två frågor som aldrig besvaras i Telias fakturor.

 Nej, statliga Telia har räknat rätt, det måste du helt enkelt lita på.
På sätt och vis kan man som skattebetalare glädjas åt denna inställning som säkert besparar Telia många timmar av onödig och kostsam redovisning av sin verksamhet. The King can do no wrong, hette det i medeltida England, beträffande statens agerande.

 Ju mer saker och ting förändras, desto mer förblir de desamma. Måhända äger inte Televerket din telefon längre, men Telia har alltjämt ensamställning i att diktera vad summan av dina SMS skall bli. Om missnöjd? Ta upp det med Kronofogden!

Telia skickar obegripliga fakturor avseende SMS som strider mot bla. bokföringslagens krav på tydlighet - inte någon av de flera olika telia anställda jag pratar med förra gången begrep sina egna fakturor. Ingen kunde säga hur många sms jag hade skickat vilket period eller hur många sms som hade överskridit deras gräns när. Nuvarande ärende är precis lika luddigt som det föregående eftersom telias fakturor är så luddiga att inte ens telias egna chefer begriper dem kan ju kunden omöjligt förväntas begripa dem, eller hur?! 

Bevisen i bilagorna i detsom anförts till Tingsrätten styrker dels tidigare analoga fakturor som är att jämföra med detta ärendet obegripliga fakturor, samt att bilagorna även styrker tidigare dialog med flera telia anställda.
Ostridiga fakta:
 • tvisten gäller endast ca 1 000 kr och berör SMS, enär delbetalning av 2 000kr av ca 3 000 kr gjorts (för det som ej avser SMS)
 • tvisten HANDLAR OM Telias bristfälliga faktura gällande antal skickade SMS när, INTE om huruvida de i efterhand kan bevisa något - då borde de isåfall kunnat skicka en korrekt faktura där det framgick, vilket de av någon anmärkningsvärt  konstig hemlig anledning vägrar göra ens med penna på papperslapp. (Faktura som nu avses: 26603868121 kronofogden kallar fakturanumret för 2660386812. Kronofogdens målnummer 01-154244-12*/1, tingsrättens målnr FT 15777-12 enhet 23 muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling torsd 16 maj 2013 kl. 13.00)
 • detta vill Telia via hantlangare (inkassoföretag) nu slita i rättsväsendet (läs: slöseri med skattepengar)
 • på ekonomlinjen i Lund fick vi Civilekonomer lära oss att en faktura SKALL specifecera exakt vad som avses (när)
 • företagets luttrade revisor tillhandahållit flera lagrum som styrker Telias fakturafel
 • Telia har ej presterat faktura följandes praxis ity framgår ej vad fakturan avser gällande SMS i tjänsten ‘FRIA SMS’ - fakturan anger tex inte:
  • hur många SMS som skickats
   • framgår ej varför just 3 278 sms ingick i “Sms till alla” men 4 105 sms kostar 2 265,95 kr + moms (tvåtusentrehundra kr) och kallas “Sms till övriga svenska abonnemang”
    • via telefon påstår Telia att 5000 sms per månad är gratis, men det stämmer ju ej med ovan
  • under vilket datumintervall nämnda SMS skickats
  • vilka datumintervall för SMS som fakturan avser (Telia muntligen uppgett diffusa “ej  olika perioder för SMS respektive annat...)
  • så omöjlig se i fakturan hur många SMS som skickats överstigandes 5 000 SMS under vilken period
 • Simplify AB har tidigare haft ett identiskt ärende mot Telia (förra Felia ärendet: 21626484121) då Telias chefer ej heller då ens över telefon kunde uppge hur många SMS som skickats när under vilken period, eller ej heller då kunde prestera en korrekt specificerad faktura avseende SMS. Den gången godtog Telia vår delbetalning/bestridande och sa “vi begriper inte heller av fakturan hur många sms du skickat när, och hur många gratis-sms du skickat”. 

2 kommentarer: