lördag 18 juni 2011

fd Kommunpolitiker anmäler Landstinget till Socialstyrelsen för mångmiljardslöseri

NYHETSUTVECKLING 2011-07-03: Anmälan har nu fått ärendenummer hos Socialstyrelsen: Dnr 21993/2011

NYHETSUTVECKLING 20/6 2011: Stockholms läns Landsting & Rehab södermalm nu anmälda.

Peter Cederholm är fd kommunpolitiker (bl a ers kommunfullmäktige Stockholms Stad 2002-2006 mfl uppdrag) + civilekonom och är som rullstolsburen mer insatt i vården än de flesta, se t ex denna hans debattartikel om vården på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/12/vardens-problem-och-losning

Nu aktuellt nytt uttalande “Stockholms läns Landstings oskäliga långsamhet samt onödiga utprovningar är ett årligt mångmiljardslöseri med skattepengar som dessutom resulterar i sämre vård”, säger Peter Cederholm om hur Stockholms läns Landsting via t.ex. Rehab Södermalms ovana att utföra onödiga utprovningar.

Fallet nu med “Resolut”-hjälpmedlet är droppen som fick bägaren att rinna över; flera hembesök-just-i-detta-syfte (komma ur sängen) HAR ju redan gjorts fr o m februari 2011, däribland av arbetsterapeut Anna Hultgren själv (=Rehab Södermalm). Lyssna på mp3-inspelningar med henne nedan från måndag 13/6 2011.

Nu aktuellt exempel på hjälpmedel "Resolut" kostar enligt Sodexo max 990kr inkl moms men finns ej på lager eftersom arbetsorder ej inkommit  (från Rehab Södermalm) - enligt samtal med Sodexos "Anna" fre 17/6 kl 10. Läs mer om Resolut här inkl se bilder OCH text om "...RESOLUT underlättar och ger stöd vid förflyttning till/från säng. När det inte används är det enkelt att fälla undan..." http://comfortsystem.se/tillbehor-3/resolut


MÅNGMILJARDSLÖSERI VARJE ÅR BARA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PÅ GRUND AV ONÖDIGA UTPROVNINGAR - redan 1992 på ekonomlinjen lärde vi oss aktivitetskalkylering; kostnaden för något SKALL även inkludera LÖNEKOSTNAD/nedlagd tid/allt annat som har med saken att göra (kallas ABC - activity based costing). Detta är något Landstinget/Rehab Södermalm uppenbart inte begriper, och är ännu ett tröttsamt exempel på hur den Ofantliga sektorn SLÖSAR med skattepengar!

Det är slöseri att för hjälpmedlet Resolut (nypris 990kr inkl moms, billigare då ger ut begagnat) kräva ny utprovning med 2 pers (arbetsterapeut + sjukgymnastI) trots att vid vittne OCH mp3-inspelning länkad härifrån hembesök OCH beaktan/hemlighållan av JUST Resolut gjorts.

RÄKNEEXEMPEL: resolut beg 600kr + 1 tim * 2 pers * 1000 kr/tim lönekostad (inl soc avgifter & arbetsgivaravgift) = 2600 kr. MEN då har i onödan uppkommen VÄNTAN för patienten beaktats INTE RÄKNATS IN eller samhällsfördyrande kostnader för att patienten lider, försämras/skadar sig i väntan på hjälpmedlet! Detta är svårt att beräkna, men en lågt hållen uppskattning blir 15 000 kr per vecka (sjukhusvård allena av t.ex. brusten sena till följd av ramlat på golv är mycket högre). SÅLEDES blir ABC-kostnaden för onödig utprovning av Resolut 17 600kr per förhalad vecka! Eller som personlige assistenten Joakim sa: "hade kunnat köpas MÅNGA Resolut för de skattepengarna!"

Så räknas mångmiljardbeloppet ut: en grov LÅG uppskattning ger vid handen följande GÄLLANDE ONÖDIGA UTPROVNINGAR per år: ANTAG VARJE patient drabbas av i snitt två olika onödiga utprovningar per år á LÅGT RÄKNAT 3 veckors förhalning*17 600kr (uträknat i ovan exempel) * uppskattningsvis lågt räknat 5%  av stockholms läns 2054343  invånare (källa Wikipedia) =2* 3* 17600* 0.05* 2 054 343 =10 846 931 040kr = drygt 10 miljarder per år lågt räknat bara i Stockholms läns Landsting!

Konstigt att Anna Hultgren undanhållit information om “Resolut” (nyinköpspris 990r inkl moms) TROTS FLERA FRÅGOR OM ANDRA HJÄLPMEDEL ATT PROVA DÄR MAN KAN GREPPA HÖGRE UPP ÄN DE LÅGA GREPP VI NU HAR PÅ kvintettsängen.

Delvis på grund av detta miljardslöseri torde Stockholms läns Landsting ha infört Fritt val där patienten slipper onödiga utprovningar och direkt kan välja bland ett väldigt begränsat antal hjälpmedel. Problemet med detta  är att a) ingen känner till det eftersom Landstinget i strid mot Förvaltningslagens informationsplikt ej informerar om det på skäligt sätt b) alldeles för få hjälpmedel omfattas av Fritt val.

Peter har fler exempel på HELT onödiga utprovningar, däribland mätning av känd rullstolsrams längd, där ingen mätning skedde eftersom man mycket riktigt INSÅG att a)längden STÅR på Panthera.se hemsida b) Peters mått tidigare uppmätta vi utprovningar.

Lagrum: Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ansvarar landstingen bland annat för habilitering och rehabilitering samt för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

T EX 3 b § Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där,
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

BAKGRUND & UTKAST ANMÄLAN:
Jag har mycket svårt att på ett för mig säkert sätt själv klara att gå upp ur min säng. Jag är beviljad personlig assistans för att bla. få hjälp med förflyttningar men dessa är inte alltid närvarande, de kan komma försent pga. att de försovit sig, de kan vara sjuka och jag inte hinner få in någon ny i tid, de kan vara hemma för vård av sjukt barn etc.
Det händer därför att jag ibland måste ta mig upp ur sängen själv på morgonen. Det är väldigt svårt för mig att göra, det gör ont i axlarna, det tar lång tid (1 timme och 10 minuter) det finns även en risk att jag ramlar på golvet, vilket har hänt vid flertal tillfällen.
Jag har skadat mig, fot och knä, vid några av dessa tillfällen. Jag ansökte därför om hjälpmedel för att själv kunna ta mig upp på ett säkrare sätt ur sängen men även för att i övrigt förenkla förflyttningen när jag får hjälp av personlig assistent. Hjälpmedlet skulle på så sätt bidra till jag skulle kunna bli mer självständig trots den svåra sjukdom som jag är drabbad av och inte göra mig lika beroende av andra människor för att komma upp ur sängen.
Jag har haft hembesök av arbetsterapeut och sjukgymnast många gånger sedan februari 2011 och upprepade tillfällen frågat dem om det inte finns andra/bättre hjälpmedel där jag kan greppa högre upp. De har svarat att något sådant hjälpmedel inte finns, möjigtvis taklift eller stång men min takhöjd är för hög för stången. Vid eget samtal med Sodexo härom veckan fick jag information om att det finns specialgjort hjälpmedel till den säng som jag redan har, som är tillverkad just för detta ändamål men att de kräver ifylld beställning av arbetsterapeut för att jag ska kunna få det. Jag kontaktade då min arbetsterapeut och beställde. Samma arbetsterapeut är fullt insatt i ovan problematik och har dessutom varit hemma hos mig flera gånger och fått ovannämnd fråga men nekat på frågan om det finns andra hjälpmedel än de jag redan har utöver hänvisad taklift och stång.
I måndags(15/6) framkom det att arbetsterapeuten vid tidigare hembesök-just-i-häri-diskuterat-syfte, och enligt egen uppgift, tydligen funderat på detta hjälpmedel “Resolut” men av okänd anledning valt att undanhålla information om detta från mig. Likväl väljer hon att kräva ännu ett tröttsamt tidsförhalande skattemedelsslösande onödigt hembesök där inte ens hjälpmedlet kommer att finnas för utprovning. Tiden innan jag eventuellt får “Resolut” fördröjs därmed ytterligare utöver att jag borde beviljats det redan i februari eftersom hon redan då var medveten om mitt behov att greppa högt upp delvis beroende på smärta i axlar men starka armar.

Landstingets/Rehab Södermalms sedvanliga ignorans av tiden, att de inte ser skillnad på rätt om ett år eller rätt om några veckor resulterar i att det årligen slösas minst tio miljarder lågt räknat bara i Stockholms läns Landsting bara på onödiga utprovningar! Se detaljer på: http://ping.fm/6mlct
Ovan påståenden styrks dels av vittnet personlige assistenten Joakim, dels av dessa mp3-inspelningar av Peter Cederholms (och Joakims) samtal med Rehab Södermalms Anna Hultgren (lyssna på alla i en följd ty endast datum är relevant till innehåll i respektive ljudfil):
"Ibland kan man undra om inte Landstinget och sjukvården spenderar extra mycket på fel saker för att det ska framstå som om de behöver göra av med mera pengar, för att slippa nedskärningar i sin budget. Detta skulle nog undvikas om det var en vinstdrivande verksamhet, för då skulle de vara mer mån om att optimera sina system istället för att behålla gamla skeva rutiner som bränner onödiga pengar."
-Personlig assistent Joakim

Alliansen borde lägga ner Landstinget och införa liknande modell som många andra EU-länder med bättre vård säger Peter och refererar till sin debattartikel på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/12/vardens-problem-och-losning

KONTAKTA GÄRNA:
Peter Cederholm, i Hammarby Sjöstad
tfn: 0708 10 79 44 eller 0766 232 000
email: peter@LazyBee.biz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar